Hraní ve fantasy: Lidé

Obsah článku:

Seveřané

Napříč žánry existuje archetyp lidských národů z chladných, drsných míst. Ať už to jsou obdoby Vikingů, Conanovští horští barbaři nebo cokoliv podobného, mnoho rysů zůstává stejných: Smířenost a až zalíbení v drsném prostředí a životním stylu, fyzická zdatnost, důraz na dovednost a kvality jedince a zatvrzelá, bojovná povaha.


V úpadku jsou takové národy obvykle roztříštěné do kmenů nevalné technologické a kulturní úrovně válčících mezi sebou navzájem a pro okolí nepředstavují nic moc zajímavého ani nebezpečného - pohlceni zoufalým bojem o přežití sem tam prokládaným nějakou tou krevní mstou se těžko zmůžou na víc, než nějaký ten malý loupežný přepad. Typickým příkladem jsou příslušníci horkých kmenů z okolí Údolí Arryn z Písně ledu a ohně.


Cestou k velikosti se stávají organizovanějšími a jakmile se rozvinou natolik, aby pro ně obživa nebyla každoroční výzvou, začnou obvykle toužit po bohatství a slávě - a obojího většinou chtějí dojít ve vnějším světě, ať už válečnými výboji nebo hrdinnými skutky. To je rozsah, v němž je obvykle potkáváme v knihách i filmech (zhruba s Conanovskými barbary na jedné a Západozemskými Železnými na druhé straně) a který koresponduje s různými národy historie v obdobích jejich pop-kulturní slávy (obvykle s Vikingy, občas ale i se Skoty nebo s Asijskými seveřany).


Reálná historie nemá moc předloh pro skutečnou slávu a velikost takových národů, protože jejich prostředí jim nikdy neposkytlo příliš rozmachu. Fantasy prostředí zde nicméně nabízí mnoho zajímavých možností. Různé zdroje obživy a bohatství které lze ve fantasy světech najít spolu s magií a s přijmutím žánrových pravidel může dát seveřanům prostor k ohromnému rozmachu. Můžeme si představit města, která jsou středobody jejich říší kamene a oceli, monumenty lidské moci a schopnosti překonat i ty nejnehostinější podmínky - říše, které se rozvinuly do civilizované podoby, aniž by opustily své původní tvrdé a drsné principy, které jim dříve umožnily přežít a povznést se do současných výšin. Jejich opětovný úpadek pak bude charakterizovaný buď přílišnou zcivilizovaností, která bude ale v rozporu se způsobem jejich života a potřebami jejich prostředí, nebo naopak návratem k přímočaře primitivnímu a násilnému kmenovému barbarství.


Pravidla

DnD 5e

Ideály. Ideál vystihující tvou obecnou pravdu o okolním světě by měl vyjadřovat nebo příjimat tvrdý aspekt života, nesmiřitelnost či odhodlání.

Trénink se zbraněmi. Jsi zdatný v boji tradičními severskými zbraněmi - sekyrami a kladivy.

Nečekaná houževnatost. Pokud jsi ve svém záchraném hodu na smrt již dvakrát selhal, všechny další záchrany na smrt házíš s výhodou. Pokud uspěješ v záchraně před smrtí a nikdo ti v mezičase neposkytne pomoct, můžeš se ihned po procitnutí vyléčit za zbývající kostky životů.

Z drsného prostředí. Jsi zdatný v jedné dovednosti podle své volby: Medicína nebo Přežití.


Fate Core

Aspekt *Seveřan: Seveřana můžeš vyvolat kdykoliv, kdy čelíš drsným přírodním podmínkám nebo kdy jich chceš využít ve svůj prospěch. Seveřana lze navíc vyvolat kdykoliv, kdy se ti hodí tvá vrozená zatvrzelost. Seveřana lze vynutit vždy, když je ti na škodu tvá tvrdohlavá povaha nebo ochota čelit hrozbám zpříma.


Dovednost Seveřan: Navíc k možnostem člověka můžeš použít svou rasovou dovednost k akcím spojeným s přežitím v přírodě nebo k odolání severským podmínkám (mrazu, sněhovým vánicím atp.)


Seveřanské triky:

  • Bojový výcvik. Můžeš použít svou rasovou dovednost při boji sekyrami či kladivy (popř. sekyrou a štítem).
  • Houževnatost. Drsné prostředí tě naučilo vyrovnat se s bolestí a překonat tvá zranění. Pokud by ti měl aspekt následku bránit ve vykonání akce (i z titulu přijatého vynucení) nebo by měl zhoršit tvé šance na úspěch (např. zvýšením obtížnosti), můžeš se to rozhodnout ignorovat a akci provést jako obvykle - případný úspěch je však úspěchem za drobnou cenu a úspěch se stylem ti nepřinese žádné další výhody (posílení).
< Seveřané >
Lidé Keltové
Článek vložil sirien | CC Attribution 22.11.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 36 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10885286331177 secREMOTE_IP: 44.201.97.0