Hraní ve fantasy: Lidé

Obsah článku:

Dodatek k lidským rodům

Jak jsem již psal, lidská stylizace je úzce spojena se stylizací celé hry, protože váš svět je nejspíše v základu popsaný právě z lidského pohledu a právě lidmi je z větší části osídlen (minimálně tam, kde hráči svá tažení obvykle začínají). Stylizace lidských rodů je od toho odvozena.


Samozřejmě, ne každému bude vyhovovat představa lidí jako velmi početné a tak trochu nestálé rasy, která je nadaná občasným zábleskem nečekané velikosti. Jiné lidské stylizace se mohou mnohem více opírat o lidskou všestranost (Log0 v tomto směru nedávno v diskusi upozornil na DnD 5e feat Prodigy, který se k tomu výborně hodí) nebo třeba přizpůsobivost (což je cesta, kterou jsem se vydal v již odkázaných Fate Star Wars). Někdo nebude chtít mít takový důraz na vztahy, ať už kvůli stylizaci samotných lidí nebo kvůli vymezení, které to tvoří u ostatních ras (což je občas totéž, ale občas něco úplně jiného) a naopak bude chtít dát větší důraz na lidské ideály a hodnoty, jejich stálost a dědičnost napříč generacemi. Další se mohou chtít inspirovat přímo nějakou mechanikou svých pravidel a vykreslit lidi jako bytosti neustále oscilující mezi Řádem a Chaosem - což se nemusí hodit jen v DnD, ale třeba i pro Warhammer Fantasy.


Všechno to jsou validní volby, které odpovídají lidem tak, jak je známe z reality v tom smyslu, že odráží nějaký aspekt naší mentality, společnosti a historie - otázka je, které z nich jsou relevantní pro váš svět, jeho stylizaci a hlavně příběhy, které chcete vyprávět. Pamatujte, že fantasy je archetypální žánr - když vám začne připadat, že vyzdvižení jen něčeho na úkor něčeho jiného není dost "realistické", připomeňte si, že v kontečném důsledku bez ohledu na "modernost" vaší fantasy stylizace netvoříte realitu, ale v podstatě mýtus soustředěný kolem nějakého tématu nebo souboru témat.


Tři uvedené lidské rody jsou vybrané jako poměrně obecné archetypy, které lze v té či oné podobě nalézt napříč různými fantasy světy - a právě v typických fantasy světech, v nichž žijí i další fantasy rasy, takovéto vystižení lidských rodů funguje nejlépe (ostatně k němu jsou tyto články také primárně vztaženy). Pro světy, které jsou z valné většiny lidské nebo zcela lidské a kde mezi lidskými národy nejsou příliš velké rozdíly (jako třeba v Písni ledu a ohně) to už funguje trochu hůře a v tomto článku se špatně popisují - zejména protože rozdíly mezi některými skupinami by vám v jednom herním systému stály za vytvoření dvou odlišných lidských rodů, zatímco v jiném nikoliv. (Původně jsem tu chtěl mít rozvržené právě národy z Písně ledu a ohně - moc to ale nefungovalo. Jak kvůli tomu, že kde sem si pro DnD vystačil s jedním rodem, pro Fate by se mi hodily spíše dva a naopak, tak kvůli tomu, že Píseň má celkově odlišnou stylizaci než je ta, z níž v tomto článku vycházím pro lidi obecně.)


To neznamená, že by se nemělo smysl snažit vystihnout různé národy odlišně - jen že k tomu nemusíte vždy používat ty samé nástroje popř. je nemusíte používat v tom samém rozsahu. Zatímco v Conanovském světě jsou rozdíly mezi Cimmeřany a různými Jižany dost jasné, aby je šlo zpracovat jako skutečně odlišné (a můžete zajít až k různým opravám vlastností atp.), ve světech jako je Píseň ledu a ohně si budete chtít používat spíše jemnější nástroje - v DnD vám na rozdíly mezi Dorne, středem Západozemí a Severem bude stačit jen trochu jiná stylizace Osobnostních rysů a vad, u Divokých možná nějaká zdatnost v dovednosti Příroda atp. Ve Fate si vystačíte s trochu posunutou formulací aspektů.


Píseň ledu a ohně dává i další hezké poučení - zatímco u Západozemí stojí za to přemýšlet o rozdílu mezi Dorne a zbytkem Sedmi království, u Dothraků nebo Otrokářů si bohatě vystačíte s jedním lidským rodem pro všechny - nemá smysl bohatě rozpracovávat rody a národy, které ve hře dostanou jen částečnou pozornost.


Další možností, jak u lidí Rody využít, je rozdělení původu. Rodovým rozlišením lidí z divočiny, venkovanů, měšťanů a šlechticů můžete vystihnout odlišnou povahu lidí ve vztahu k rozsahu společnosti, z níž pochází a ve vztahu k věcem, v nichž spatřují svůj přesah. Takové rozlišení je výhodné v tom, že několika rody můžete pokrýt lidi z mnoha různých kultur naráz a lze jej uplatnit při hře, která se z velké většiny odehrává v rámci jednoho kulturního celku (řekněme např. nějaké alternativy středověké Západní Evropy). Na druhou stranu v některých systémech (DnD 5e) se vám to může tlouct s původy (i když při obratném návrhu se to s nimi může i dobře doplňovat a umožní to snadno vystihnout např. rozdíl mezi šlechticem ze vznešeného rodu a šlechticem z venkovského rodu) a některé postavy se mohou pohybovat na příliš nejasné hraně mezi jednotlivými rody (což je zpravidla dost nežádoucí - rody by mezi sebou ideálně neměly mít příliš šedých zón).


< Dodatek k lidské stylizaci a rodům >
Kočovníci
Článek vložil sirien | CC Attribution 22.11.2017
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 36 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14592313766479 secREMOTE_IP: 44.201.97.0