The Esoterrorists: Vyšetřovatelské schopnosti

Obsah článku:

Technické schopnosti

 

 

Analýza dokumentu: Jste odborníkem na zkoumání technických aspektů dokumentu. Dovedete:

- určit přibližné stáří dokumentu

- poznat výrobce použitého druhu papíru

- rozlišit zfalšované dokumenty od pravých

- rozpoznat výrazný rukopis

- přiřadit na stroji psané dokumenty k psacím strojům, na nichž byly napsány

- odhalit otisky prstů na papíře

 

Astronomie: Studujete nebeská tělesa včetně hvězd a planet. Dovedete:

- rozluštit astrologické texty

- předpovědět pohyb konstelací

- prověřit pravdivost zpráv o UFO

 

Balistika: Zabýváte zkoumáním důkazů spojených s použitím střelných zbraní. Dovedete:

- rozpoznat ráži a typ projektilu nebo nábojnice nalezených na místě činu

- určit zda konkrétní zbraň vystřelila danou kulku

 

Elektronické sledování: Jste expertem na využívání záznamových zařízení při shromažďování důkazů. Dovedete:

- vysledovat telefonní hovory

- umístit skrytá odposlouchávací zařízení

- odhalit skrytá odposlouchávací zařízení instalovaná někým jiným

- pořídit vysoce kvalitní zvukové záznamy

- zlepšit kvalitu zvukových záznamů, vyjmout konkrétní zvuk

 

Forenzní antropologie: Provádíte soudní pitvu mající určit příčinu smrti zesnulého. V případě nepřirozeného úmrtí dovedete určit:

- druh použité zbraně nebo zbraní

- přítomnost jedů nebo cizích látek v krvi

- složení nebožtíkova posledního jídla

V mnoha případech dokážete podle rozmístění ran na těle zrekonstruovat sled událostí, které bezprostředně předcházely úmrtí oběti.

Provádíte také analýzy vzorků DNA nalezených na místě činu a porovnáváte je se vzorky podezřelých.

 

Forenzní entomologie: Specializujete se na zkoumání spojitostí mezi mrtvými těly a hmyzem, který se jimi živí. Studiem vajíček a larev nalezených na rozkládajícím se těle dovedete:

- určit přibližnou dobu úmrtí

- u odhozených těl rozpoznat původní místo činu

 

Fotografie: Jste obratným fotografem a kameramanem. Dovedete:

- pořizovat užitečné obrazové záznamy místa činu

- odhalit ručně nebo digitálně prováděné úpravy na fotografiích a videozáznamech

- věrohodně retušovat a falšovat snímky

 

Chemie: Jste školeni v analýze chemických látek. Dovedete:

- rozpoznat mezi ostatními látkami drogy, léčiva, jedy a viry

- porovnat vzorky půdy nebo rostlin se vzorky nalezenými na místě činu

 

Kryptografie: Jste expertem na vytváření a prolamování kódů od jednoduchých šifer z raných časů špionáže až po algoritmy nejmodernějších počítačů.

 

Otisky prstů: Jste odborníkem v hledání, snímání a porovnání otisků prstů. Řadí se sem i expertiza za pomoci počítačového programu používaného k porovnávání sejmutých otisků s rozsáhlou databází otisků prstů státních zaměstnanců a prošetřovaných osob.

 

Sbírání důkazů: Jste odborníkem v hledání, zajišťování a označování důležitých stop. Dovedete:

- všimnout si zvláštností na místě činu nebo na jiných prošetřovaných místech

- všimnout si spojitosti mezi předměty na místě činu a zrekonstruovat tak sled událostí

- zajistit důkazy pro forenzní analýzu, aniž by došlo k jejich poškození

 

Výbušniny: Jste odborníkem na výbušniny a nástražné bomby. Dovedete:

- zneškodnit bomby a pasti

- zrekonstruovat vybuchlé bomby, určit jejich složení, výrobu a odbornost jejich konstruktéra

- bezpečně sestavit a odpálit vlastní výbušniny

 

Záchrana dat: Za pomoci počítače a elektronických technologií dokážete zachránit a obnovit data z pevných disků a dalších médií. Dovedete:

- vydolovat skrytá, vymazaná nebo poškozená počítačová data

- zvýšit kvalitu zvukových nahrávek a zvýraznit vybrané pasáže

- v rozmazaném videozáznamu nebo snímku jako zázrakem nalézt detailní záběr ve vysokém rozlišení

 

< Technické schopnosti >
Sociální schopnosti Obecné schopnosti
PDF verzi překladu si můžete stáhnout ZDE.
Napsal Geralt 16.03.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 3 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14917802810669 secREMOTE_IP: 44.201.97.0