Válka krve

Tentokrát věci naberou temnější obrátky s pohledem na Válku krve, nekonečný zápas mezi ďasovkými silami zla. Ač se tyto články snaží objasnit zmatečné části historie D&D, ale historie Války krve je vše, jen ne jasná. - Sterling Hershey
Napsal Alnag

Věčný zápas

Prosím račte vstoupit. Posaďte se k mému stolku. Nedotkejte se run. Poskytují nám určitou míru ochrany před zvědavýma a věštícíma očima. Ne, ne, jen čistě preventivní opatření.

Omlouvám se, že se s vámi setkávám v omezeném prostoru mého skromného vozu, ale předmět naší diskuze není pro uši mírných či nevinných. Prosím zavřete dveře a zatáhněte závěsy.

Takže se ptáte na Válku krve. Má rada? Držte se od ní dál. Utíkejte. Nejde to? Nu, pak jste se již zapletl. Už bojujete s ďasy nebo hůř, pracujete pro ně. Věřím, že je to to první.

Jak to, že toho vím o Válce krve tolik? Propadla jsem do temnoty již dávno, jak se říká na místě velmi vzdáleném. Pro mne, jste jen další hlupák nemající páru. Bez urážky; je jimi většina.

Nejsem, jak už jste uhodl, odsud. Cestovala jsem dál, než Zarovanští. Byli ke mně štědří a dovolili mi připojit se k jejich klanu a užívat jejich jméno. Takové uspořádání vyhovuje oběma stranám. Ráda zůstávám v pohybu a oni mají pro mé moudré rady dobré využití. Nezanedbatelná suma, kterou platíte za mou pozornost, mne nutí odhalit jenom pravdu. Přinejmenším tak, jak ji znám.

Válka krve je zdánlivě nekonečný zápas mezi ďábly a démony. Někteří jim říkají baatezu a tanar'ri, někteří jim říkají jinými jmény. Pro ďasy v to není rozdíl, pokud jim neřeknete špatným jménem. Většina z nich vás zabije i pro drobnou urážku. Na druhou stranu, většina z nich vás jednoduše zabije, bez jakéhokoliv důvodu. Tyto bytosti žijí z nenávisti, vraždění a touhy po moci.

Jejich počet je nezměrný. Jejich typy zřejmě také, ale pokud jich potkáte dost, začnete rozeznávat určité běžné varianty. Rozpoznání je pro dobrodruhy vašeho typy důležité, alespoň do okamžiku, než si začnete představovat, že vám taková informace dává nějakou výraznou výhodu. Bláhoví černokněžníci nebo čarodějové, kteří se naučí jméno démona nebo dvou si mohou myslet, že dokáží ďasy lapit a uzavřít s nimi pakty, ale mýlí se. Pokud mají štěstí, stanou se jednoduše pěšáky ve větší hře a mohou dokonce přežít.

Odbočím. Takové drobné pakty se smrtelníky zřídka ovlivní války, která se bojuje v pekelných sférách existence. Na jejich oblíbených bojištích, mají bitevní linie v délce desítek tisíc, občas milionů, takže jakákoliv démonická bitva nebo ďábelská manipulace zde ve světě je zřídkakdy víc než jen malou šarvátkou. Možná ani ne hodná poznámky pod čarou v historii války, pokud by na ní někomu záleželo.

Uváděné důvody války se liší a jsou vzájemně v rozporu. Žádný smrtelník nezná celý příběh a není jasné, zda jej zná některý z bohů. Někteří říkají, že Válka krve je nevyhnutelným důsledkem jejich ďasí nátury – sešněrovanosti ďáblů proti divoce chaotickým démonům, z nichž každý baží po nadvládě nad tím druhým. Možná je na té poznámce něco pravdy. Ďáblové povstali z Devíti pekel, domény Baatoru v Astrálním moři. Démoni se rojí z Propasti, samého dna Chaosu živlů.

Alespoň tak jsem to slyšel naposledy povídat. Jiní mudrci vypráví odlišný příběh a předkládají jiný odlišný koncept sférických vztahů – víc připomínající obří kolo. Z hlediska perspektivy smrtelníka je to jedno: bez ohledu na klasifikaci, ďasové pocházejí z míst lišících se svou polohou, povahou, filosofií, prostředím a organizací.

Někteří říkají, že povaha těchto bytostí je jen částí příběhu. Říkají, že jedna událost skutečně zažehla války, zplodila epické bitvy rozsahu, který předtím sféry nezažily. Vaše mince vám koupila příběh, tak jak jsem ho slyšel.

Zní nějak takhle: Nejsilnější z ďáblů, padlý anděl Asmodeus, vstoupil do Propasti a ukradl úlomek sémě zla, které je zaražen do srdce sféry. Vytvořil z něj kopí s rubínovou špičkou, jímž zabil svého božského pána. A teď chtějí démoni – všichni démoni – ten úlomek zpátky a nezastaví se, dokud se nevrátí, spolu s mocí a pýchou, která jim tak byla ukradena.

Zvěsti tvrdí, že Asmodeus chtěl získat a použít zbytek zlého propastného sémě k získání vlády nad všemi ďasy a svržení ostatních bohů. Pochopitelně, že se síly Propasti staví proti tomuto plánu. Démoni nepotřebují důvod nenávidět, ale jejich zášť vůči Asmodeovi a ďáblům je žene k větším a větším ukrutnostem.

Pohled na jedno z těchto bojišť, byť i jen zbytky jednoho staletí starého, prozradí mnohé. Jen máloco lze srovnat s tou děsivou scénou extrémního násilí a zmučené země. Bitevní pole se táhnou na míle daleko po pláních Avernu a napříč úrovněmi Propasti.

 

Původ války

Legenda o Asmoedovi a kopí zní dost krutě, aby zažehla věčnou války. Ale dovol mi vyprávět ještě jeden příběh války, mýtus, který naznačuje, že se konflikt táhne z doby dlouho před Asmodeem a jeho krádeží. Už jsi někdy slyšel o yugolothech? Baernolothech? Samozřejmě, že ne. Tito tvorové jsou ztraceni v legendách, pokud kdy vůbec existovali. Ale mudrci, kteří vypráví o velkém kole, říkají, že yugolothi byli velmi ranými inkarnacemi zla, které byly zodpovědné za prvotní stvoření ďáblů a démonů.

Říkají, že kdysi, když prvotní síly univerza zápasily o nadvládu mezi dobrem a zlem a zákonem a chaosem, bojovaly tak dlouho, až dosáhly patu. Ve snaze změnit hru, tyto síly vytvořili nohsledy a přívržence, aby jednali jako jejich zástupci v jejich věcech.

Jedna strana vytvořila baernolothy, tvory nesmírné moudrosti, leč lstivé a zlé. Po eónech studia vytvořili baernolothi yugolothy jako síly k dobývání stvoření pro své pány. Anebo to možná bylo naopak: někteří říkají, že baernolothi jsou zcela výmyslem yugolothů, mýtus vytvoření k prokázání jejich božského původu.

Yugolothi usilovali o dokonalost a věřili, že jsou jedinou rasou schopnost dosáhnout tohoto cíle. Bohužel měli za to, že je jejich ambice mařena silami zákonu a chaosu. Nejpokrokovější yugoloth, první ultroloth vymyslel řešení. Tato bytost vytvořila magický kámen zvaný Srdce temnot a použil jej k vymýcení zákona i chaosu z řad yugolothů.

Yugolothi tvrdili, že po použití kamene dosáhli čistoty. Ale jejich čiré, perfektní zlo nebylo bez důsledků. Vše, co bylo z jejich povahy vymýceno, se stalo jakýmisi prvotními zárodky, které rostly v nedokonalé a nečisté verze yugolothů. Ultroloth zahnal tyto hnusy pryč. Ti, kteří tíhli k zákonu, nalezli svůj domov v Baatoru, zatímco ti chaotičtí byli přitahováni Propastí. Tyto zavržené bytosti se stali mnohotvárnými démony a ďábly, které známe a kterých se dnes obáváme. Yugolothi tajemně zmizeli, byť z některých se stali žoldáci. Stále mají velký vliv na své zavržené bratry. Někteří dokonce říkají, že tajně řídí Válku krve.

Samozřejmě, že ani ďáblové ani démoni nevěří ničemu z této yugolothí propagandy. Tvrdí, že jsou původními stvořeními svých příslušných sfér, nezavázáni nikomu, nevytvořeni žádnou vyšší mocí. Podobně jako u mnoha dalších tvorů pochybuji, že opravdu s jistotou vědí, odkud jsou.

Vyprávěl jsem ti ten příběh, abys pochopil tento. Vzpomínáš, že jsem říkal, že pouzí smrtelníci zřídka kdy ovlivní nějakým smysluplným způsobem Válku krve? Je-li tento příběh pravdivý, bude to jedenz těch vzácných okamžiků.

Poté, co uplynula staletí se yugolothi rozhodli, že je čas přivést svá vzpurná stvoření znovu pod svou vládu. Uvědomujíce si dobře enormnost takového úkolu, vymysleli plán, jak si od démonů a ďáblů vynutit loajalitu. V minulých časech byla jednou z velkých výhod ďasů schopnost teleportovat se mezi sférami. Mnozí věří, že to byla přirozeně magická či vrozená schopnost. Jen yugolothi vědí skutečnou příčinu, protože jim tuto schopnost tajně propůjčili.

Yugolothi ovládají tajuplného tvora zvaného Maeldur Et Kavurik. Ten pro změnu ovládá určitou formu teleportační matrice. Bylo-li jméno bytosti Maeldurovi známo, mohl se takový tvor bez potíží teleportovat kamkoliv si zamanul. Tihle 'lothi pošeptali Maeldurovi jméno každého démona a ďábla.

Yugolothi vymysleli plán na vymazání Maeldurovy paměti, ale předtím, než ho stihli vykonat, nájezd ďáblů Maeldura čapnul a zase zmizel. Ďáblové o plánu nevěděli, ba ani neměli ponětí, co to vlastně ukradli. Yugolothům bylo ale jasné, že bude jen otázkou času, než na to ďáblové přijdou, zejména proto, že žádný nově zformovaný démon nebo ďábel se nebude schopen teleportovat.

Yugolothi, vždy tahající za nitky a příliš opatrní než aby se sami zapletli, zmanipulovali situaci tak, že vyslali skupinu lidí, aby plán provedli za ně. Po namáhavé cestě za nalezením Maeldura – což byl sám o sobě heroický příběh zahrnjící setkání s baernolothem a výpravu do Propasti – smrtelníci nakonec uspěli jak už to tak často bývá navzdory mizerným vyhlídkám. Skupinka dobrodruhů nalezla Maeldura v masivní pevnosti na kolech zvané Nelítnostná, která se valí napříč Maldominiem, sedmým peklem.

Jakmile se k Maledurovi dostali, říkají příběhy, že jej přesvědili, přemluvili či dohanili k tomu, aby se namočil v řece Styx. Chytře prozradili Maeldurovi jeho vlastní jméno a on se teleportoval do jejích vod. Maeldur Et Kavurik zapomněl všechna jména, jež kdysi znal a zbavil tam démony a ďábly jedné z jejich klíčových schopností. Někteří říkají, že se yugolothi Maeldura znovu zmocnili a nyní mu říkají jen svá vlastní jména a jména těch, kteří jim přísahají loajalitu. Maledur si nepamatoval události z období přetím, než se ponořil do řeky Styx, takže bylo snadné jej znovu vmanipulovat do jeho staré role.

Je něco z toho pravda? Možná. Krvavá válka zuří dál, ale zdá se… tišší než ve starých příbězích. Neschopnost ďasů teleportovat se do sféry jeden druhého může být důvodem takového zeslábnutí. Ale touhle dobou už démoni a ďáblové našli jiné způsoby, jak putovat sférami a stále se dokáží bez obtíží teleportovat na krátké vzdálenosti. Tedy tento příběh jen osvětluje schopnost smrtelníků provést velkou změnu, jsou-li tomu okolnosti nakloněny.

 

Pokračující konflikt

Intenzita Války krve stoupá a klesá. Bitvy zuří již tisíciletí na vstupní sféře Baatoru – Avernu nebo na hranicích míst, kde se Chaos živlů mění v Propast. Čas od času, jako v těch posledních pár staletích, dochází ke srovnatelně méně bojům. Obě strany se zdají být víc zaujaty vlastním vnitřním politikařením a zápasy o moc než plánováním invaze, která by oslabila jejich síly.

Někteří říkají, že Asmodeus vyhlásil vítězství ve Válce krve a začal se zabývat jinými věcmi. Takové jednostranné vyhlášení však nejspíše nevydrží, protože pochybuji, že se démoni jednoduše vzdali, protože na ně ďáblové přestali útočit.

Samozřejmě, že i drobná šarvátka by se v očích smrtelníků jevila jako velká válka. Ačkoliv bojů ubylo, v žádném případě nepřestaly. Namísto toho vyměnili ďasové svoje masivní armády a brutální sílu za ovlivňování chodu ve světě smrtelníků.

Na druhou stranu, možná že Asmodeus zastavil útok a buduje svou mocenskou strukturu a své síly. Možná, že vytváří dlouhodobé plány a operace, zatímco sbírá sílu k masivní invazi do Propasti. Vzhledem k tomu, jak to na těchto sférách chodí, to může trvat celá staletí. Anebo se to může stát zítra, když si bude myslet, že je dost silný.

Pro teď si může dovolit vyčkávat. Démonická knížata nikdy neustávají v hašteření se mezi sebou. Jsou plně pohlcena ve svých drobných hádkách, zápasech o moc a otevřené žárlivosti na panství jeden druhého. Ačkoliv postrádají motivace na invazi do Pekel, prosté množství démonů činí jakoukoliv invazi do Propasti obtížnou.

Tento relativní mír trvá už po dobu několika lidských životů. Pro svět smrtelníků je to jak požehnání, tak utrpení. Méně bojů znamená, že je méně pravděpodobné, že se někde znenadání zjeví horda bojujících démonů a ďáblů – takový chumel zla ve světě. Také to znamená, že je méně smrtelníků zotročeno do pekelné armády a zahnáno na jatka.

Na druhou stranu fakt, že se obě strany víc zajímají o záležitosti smrtelníků, zvyšuje jejich zásahy a manipulaci událostmi v našem vlastním světě. Smrtelníci mají pramálo obrany, vyjma toho být opatrní a ostražití. Se trochou smůly se stanete buď pěšákem ve staletí rozehraných pletichách, nebo příležitostnou obětí.

Pokud se musíte zaplést nebo se nedokážete vymanit, dovolte mi pár tipů. Nemohu zaručit, že díky nim přežijete, ale vždycky rád pomohu bezradnému hlupákovi. Ano, za poplatek. Dobře, že to připomínáte.

Za prvé, pokud si myslíte, že víte, s čím jste se zapletl, prozkoumejte to. Pokud znáte jméno nebo typ démona či ďábla, zjistěte si o něm víc u svého místního mudrce, mistra mystiky či ve velké náboženské knihovně. Informace nemusí být vždy přesné, ale mohou něco prozradit.

Dále, prověřujte vyprávění jak jen je to možné. Ďasové jsou lháři a manipulátoři. Rychle vás oškubou, když si nedáte pozor. Vlastně, i když si ho dáte.

Pokud se chystáte cestovat do Devíti pekel nebo Propasti, nedělejte to! Pokud musíte, proveďte nejprve výzkum. Zjistěte si, jak tam přežít dřív, než vás nejbližší ďas napíchne na rohy nebo roztrhá na kusy. Pekelné pláně nejsou vůbec podobné světu smrtelníků. I když znáte jeho patro či vrstvu, příští se může ukázat být zcela jinou, kromě jediné skutečnosti, že jsou všechny bez rozdílu smrtící. Jděte tam, vyřiďte svůj úkol a vypadněte tak rychle, jak jen lze.

Konečně, znovu zvažte své možnosti. Nezaplétejte se, pokud nemusíte. Budete žít déle. Jakmile si jednou naděláte nepřítele z mocného ďasa, nikdy neuniknete jeho hněvu.

A teď jděte. Mohl bych nekonečně rozebírat detaily a vyprávět příběh za příběhem, ale mám další schůzky. Jen si pamatujte, že jsou to ďasové, kdo tahá za nitky ve Válce krve a je těžké říct kteří a z jakých důvodů. Už Vás možná vyslali směrem, kterým si přejí. Teď, když o tom přemýšlím, možná nejsem tak dobře ukryt, jak jsem doufal. Nepřekvapilo by mne, kdybychom nakonec zjistili, že všichni hrajeme jen určené role v nějakém ďasím pikli.

Napsal Alnag 20.09.2013
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.12178206443787 secREMOTE_IP: 3.236.83.14