Warhammer 40.000 - Dark Heresy, část 3.

Obsah článku:
Playing the Game
Kone čně se dostáváme ke kapitole, která se zabývá samotnými herními principy. Hned na začátku je nám představen systém testů. Je poměrně jednoduchý a původ je samozřejmě ve WHFRP. Základem jsou dovednostní testy. Máte danou dovednost, která je vázána na danou vlastnost. Pokud dovednost ovládáte, tak si hodíte procentuální hod a pokud je nižší než hodnota vaší odpovídající vlastnosti modifikované o situační modifikátory, pak jste uspěli. Pokud dovednost neovládáte, ale jedné se o základní dovednost (třeba plavání, nebo skrývání) tak použijete polovinu odpovídající vlastnosti. Pokud se jedná o pokročilou dovednost a vy ji neovládáte tak máte smůlu.
Obdobn ě jsou řešeny testy vlastností, které pokrývají to co není dovedností (například vyražení dveří, odolání jedu, apod.). Postup je naprosto stejný, hodíte procentuální hod a snažíte se hodit stejně nebo méně než je daná vlastnost. Výhodou procentuálního systému je, že snadno vidíte jakou šanci máte na úspěch. Kromě samotné hodnoty má daná vlastnost vždy i bonus, což je její desítková číslice. Tyto bonusy se používají různě, například k zranění které způsobujete nablízko se přičítá váš bonus za sílu, nebo naopak od vám způsobeného zranění se odečítá váš bonus za odolnost apod. Dalším principem je stupeň úspěšnosti nebo neúspěchu. Určuje se jednoduše jako desítky procent o které daný test uspěl nebo neuspěl. Tento princip má vliv tam, kde je nutno určit jak moc byl daný test úspěšný nebo ne a určuje například kolik informací člověk získal výslechem apod.
Dále máme prodloužené testy, kde se musí během určité doby testovat několikrát nebo asistované testy, kdy ostatní pomáhají v nějaké činnosti.
Specialitou jak WHFRP tak i DH jsou Body Osudu, tedy to, co m á oddělit hrdiny od obyčejných smrtelníků. Body osudu se určí na začátku, ale je možné je získat i v průběhu hry (stejně jako ztratit). Tyto body umožňují přehodit libovolný test, dát automaticky místo hodu na iniciativu desítku, přidat další stupeň úspěchu na test, ukončit ochromení nebo vyléčit 1d5 životů. Body osudu jsou dány na jedno sezení a poté se opět doplňují na výchozí hodnotu, nicméně mají ještě jedno využití. Pokud by měla postava zemřít, může si trvale odepsat jeden bod osudu a osud zasáhne tak, aby postava nějakým zázrakem přežila.
Po kr átkém vysvětlení jak používat investigativní dovednosti a jejich modifikace je kapitola zabývající se bojem. Ten probíhá klasickým kolovým systémem, kdy v každém kole má postava svůj úsek, kde může provádět akce. Pořadí je určeno hodem na iniciativu, který se sestává z hodu 1d10 + bonus za obratnost. V každém svém úseku může postava provést několik akcí, přičemž nesmí provést více než jednu stejnou akci. Akce se dělí na plné, poloviční, reakce, volné akce a prodloužené akce. Ve svém úseku kola můžete provést buď jednu akci plnou, nebo dvě poloviční. Reakce se provádí v protivníkově úseku a volné akce můžete provést navíc. Prodloužené akce trvají více než jedno kolo a nesmí být přerušeny. Následuje samotný popis všech možných akcí, které můžete provést a ty zde nebudu vyjmenovávat. Škála je pestrá a najdete zde určitě vše, co budete v boji potřebovat. Samotné útoky probíhají tak, že provedete test příslušné vlastnosti, což je test jako každý jiný. Následně určíte místo zásahu tak, že u výsledku testu přehodíte desítky za jednotky a porovnáte s tabulkou. Zranění určíte podle typu zbraně a případně bonusu za sílu u boje nablízko (většinou 1d10 + něco) a snížíte ho o bonus za odolnost a případné brnění cíle. Následně aplikujete zranění. Jakmile zranění překročí počet životů, aplikuje se kritické zranění a případně nastává smrt. Samozřejmě existuje velká spousta situačních modifikátorů, které ovlivňují prakticky cokoliv a všechny jsou zde poměrně přehledně popsány včetně herních efektů. Několik stran tabulek kritických zásahů je rozčleněno podle typu útoku a jsou velmi popisné v efektech. Samozřejmě je možno tuto úroveň detailů vynechat, a pro tuctové protivníky to i samotní autoři doporučují. Další sekce této kapitoly se věnují pohybu, nákladu osvětlení apod. a nepovažuji za nutné se zde jimi zabývat.
< Playing the Game >
Psychic Power Game Master
Napsal Jade 31.05.2008
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.10650587081909 secREMOTE_IP: 44.200.27.215