[Star Wars] Star Wars podle STs (WoD)

Obsah článku:

Síla

Síla je v těchto pravidlech popsána 3 charakteristikami. Základem je Nadání v Síle, které ukazuje obecnou sílu a moc vaší postavy. Následuje 5 oblastí působnosti (Cit, Energie, Mysl, Razance a Život), které popisují konkrétní talenty vaší postavy, ať už jí jsou dané nebo je cíleně rozvíjí. Poslední charakteristikou jsou drily, což jsou konkrétní aplikace Síly, které může mít vaše postava specificky natrénované. Drily se pak ještě dělí na běžné a skryté.


Uvědomte si hned z kraje, že vymezení možností Síly je ve Star Wars velice vágní a nejasné a různí lidé vnímají její stylizaci jinak - počínaje určitou formou "psioniky" (telepatie, telekineze, rozšířené vnímání...) až po v podstatě tvrdou magii. Proberte si ve skupině alespoň rámcově předem, jak to vidíte vy. Tato pravidla vymezují některé drily jako "skryté", ale vycházel jsem ze svého cítění věci a k tomu jsem byl trochu benevolentní - které drily jsou běžné, které skryté (a které případně vyhodíte úplně nebo které přidáte navíc) si klidně předělejte podle svého - buďte ale fér ke hráčům postav se Silou a řekněte si to raději dřív, než až v momentě, kdy to budou chtít použt.


Obecně platí, že se vaše postava může pokoušet udělat cokoliv, co chce a co dává ve vaší stylizaci smysl, aby Síla dokázala udělat - konkrétně se můžete pokusit o základní efekt kteréhokoliv drilu, který je považovaný za "běžný", i když ho sami nemáte napsaný na kartě (pokud chcete použít dril, který zde není napsaný, ale který vám dává stylově smysl, aby existoval, klidně si ho přidejte). Obecně platí, že drily které nemáte natrénované (nemáte je napsané na kartě postavy) byste neměli používat moc často - jejich užití je vhodné v krajních dramatických situacích a tam, kde se to stylizačně opravdu hodí. Pokud váš ST usoudí, že to trochu přeháníte, může se rozhodnout vám pro daný příběh dát -1 na každé další použití onoho drilu (kumulativně).


Trénované drily (ty, které si přímo vezmete), mají tři výhody. Zaprvé vaše postava strávila mnoho času jejich tréninkem, takže není důvod, aby je nepoužívala všude, kde se jí zlíbí, bez toho, aby byla za takové "nadužívání" nějak penalizovaná. Zadruhé dostanete k hodu na daný dril bonus v hodnotě některé své dovednosti. A zatřetí, protože má daný dril trénovaný, dokáže u něj dosáhnout silnějších efektů.


Kdykoliv si házíte na použití Síly, váš dice pool je "[Nadání v Síle] + [Patřičná oblast působení síly] + [Dovednost, máte-li příslušný dril trénovaný]"


Co jednotlivé věci znamenají

Nadání v Síle vyjadřuje vaší obecnou míru pochopení a vnímání Síly, to jak moc je vaše bytost jako celek naladěna na její proudění. Sama o sobě nedává žádné konkrétní výhody nebo schopnosti, ale její hodnota se přičítá ke všemu, co se Silou činíte.


Oblasti působení Síly reprezentují jednotlivá "dominia" nebo chcete-li aspekty Síly. K tomuto rozdělení se přistoupilo, aby Síla nebyla v systému tak nudná a aby bylo možné jednotlivé Fu vzájemně profilovat (jedna hodnota pro všechno by byla přecijen trochu monotónní).


Cit určuje vaši schopnost naslouchat vašim smyslům a pocitům, vcítit se do Síly a vnímat její proudění. Užívá se jak pasivně, tam, kde užíváte Sílu k prozkoumávání, hledání nebo jí jen nasloucháte, tak aktivně, tam, kde se necháte vést svým vnímáním Síly namísto svými smysly


Energie definuje vaši schopnost přitáhnout k sobě co nejvíce Síly v její nehmotné formě a usměrnit skrze sebe její proudění. Sem spadají jak sithské blesky, tak např. ovládání pokročilé technologie vaší vůlí nebo potlačování efektů Síly vyvolaných vašimi protivníky.


Mysl ukazuje, jak moc dokážete ovlivňovat duševní pochody ostatních i sebe sama. Patří sem vyhlášený Jedi Mind Trick, stejně jako Sithská schopnost zastrašovat své nepřátele.


Razance je vaše schopnost přeměnit éterickou Sílu ve fyzický projev ve vnějším světě. Vyhlášená je zde schopnost odhazovat ostatní z cesty, jemnější telekineze nebo schopnost bránit se před projektily či výbušninami.


Život zahrnuje vše, co se týká ovlivňování biologie - různé zesilování vlastních fyzických možností, léčení a podobně.


Co konkrétně můžete s jednotlivými oblastmi dělat se můžete podívat dále na drily, které každé z nich náleží. Může se stát, že ve vlastní tvorbě narazíte na něco, co by mělo spadat pod několik Oblastí Síly. Snažte se takové situaci spíše vyhnout (z čistě herně pragmatických důvodů) a přiřadit daný dril primárně té oblasti, která na něj má podle vašeho citu větší vliv.


Aktivní a Reflexivní Síla a dlouhodobé efekty

Existují dvě možnosti, jak některý dril funguje - buď je aktivní nebo reflexivní. Aktivní dril vyžaduje soustředění (čtěte: musíte na něj věnovat celou svou akci), zatímco reflexivní je mimovolný. V jednom kole můžete vyvolat pouze jeden aktivní efekt a můžete využívat benefitů pouze jednoho reflexivního drilu. To je důležité zejména, protože některé aktivní drily vytváří dlouhodobý efekt, který se počítá za reflexivní! Tzn. pokud se například na několik kol "nadopujete" pomocí "Fyzického posílení", abyste mohli v souboji lépe poskakovat okolo a dávat silnější zásahy a někdo proti vám použije nějakou Disciplínu, jíž se budete chtít bránit reflexivním drilem "Pohlcení Síly", pak vaše obrana okamžitě zruší efekty "Fyzického posílení".


Některé drily mohou nabízet jak aktivní, tak reflexivní efekt (např. pokud Pohlcení Síly pojmete jako aktivní akci, získáte silnější obranu proti působení Síly které proti vám vyvolal váš protivník)


Síla proudí ve všem živém!

Každá postava, včetně hrdinských, které Silou nedisponují, má Nadání v Síle minimálně 1. To může v krizových situacích zkusit využít (následovat své instinkty atp.) V případě, že se tak stane, vezme svou jednu kostku Nadání, neaplikuje žádné další bonusy ani postihy (za soustředění, za zranění, za znalost nebo neznalost čehokoliv... nesmíte použít Willpower) a hoďte si touto jednou kostkou... pokud uspějete, pak vás v danou chvíli provázela Síla. Váš "úspěch" by měl dostat nějaké běžné vysvětlení, přecejen, sice vám Síla pomohla, ale tak nějak "z venku", takže by to nemělo působit nějak moc aktivně (různé náhody, štěstí atp. jsou zde vaším přítelem).


Toto pravidlo zní jako takové zajímavé zpestření a "poslední save roll"... jenže v systému se nachází merit "Destiny", který je z principu možné přičíst k jakémukoliv hodu pro naplnění vašeho osudu (a tak je to správně - postavy ve Star Wars přece provází Síla za jejich velkými osudy). Takže pokud jste se i jako hráči hrdinských charakterů pročetli sem, pak nechť i vás provází Síla :)


< Síla >
Karta postavy Drily
Napsal sirien 10.12.2010
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 50 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.11007189750671 secREMOTE_IP: 35.172.164.32