OGL: DnD licence a práva

Chcete vědět jak tvořit pro DnD? Co to je Open Game Licence? Případně co je SRD? Tento článek vysvětluje základní principy licencování DnD včetně detailů jeho klíčových linencí (zejména OGL 1.0a).
Článek vložil sirien | CC Attribution

Následující text se věnuje výhradně věcnému popisu DnD licencí a licencování. Wizardí 2023 clusterfuck vysvětlím v samostatném článku věnovaném historii OGL (comming soon). Jeho řešení jinak probíhá v této diskusi, cca odtud dál (resp. odtud) - diskusi k tomuto článku prosím nechme věcnou a bez řešení "aktualit" (popř "historie", pokud tohle čtete později).


Licencování DnD je úzce spojené se vztahy jeho vydavatelů k hráčské komunitě a třetím stranám (vydavatelům a autorům) v rámci této komunity. Pokud chcete pochopit nejen jak věci fungují, ale i proč tak fungují a co přesně znamenají, pak je potřeba nastudovat a pochopit nejen OGL samotnou, ale i okolnosti jejího vzniku a alespoň rámcově i celou její historii.


Jak je DnD licencované?

Licence DnD systémů

oDnD a ADnD (1e a 2e) licencované nejsou nijak a TSR na ně historicky bylo velmi "žárlivé". Technicky vzato je ale možné je "rekonstruovat" z licencí poskytnutých později Wizardy pro 3e (a 5e), čehož využívá zejména část OSR scény.


DnD 3e a DnD 5e, resp. jejich licencované části (což nejsou zdaleka celá pravidla) jsou licencované pod Otevřenou herní licencí verze 1.0a (nebo prostě "OGL" - Open Game License). OGL je jedenapůlstránkový dokument pro základní účely poměrně snadno srozumitelný i laiky, ale pro praktické účely k němu vyšel i rozsáhlý oficiální FAQ. (Stránka s licencí i FAQ byly Wizardy odstraněny na začátku jejich 2023 clusterfucku, o kterém se víc dočtete ve výše odkázaném článku s historií). Nejdůležitější odkazy:

Pro 3e i 5e se dá kromě OGL tvořit i v rámci DMs Guild, ale podmínky jsou dost nevýhodné a nikdo to moc nedělá (viz níže).


DnD 4. edice je licencovaná pod GSL (Game System Licence), což je oproti OGL velmi odlišná licence, která je tak nevýhodná, že jí nikdo nikdy pořádně nepoužíval (základní problém byla libovolná odvolatelnost licence Wizardy plus fakt, že Wizardi u 4. edice zařízli valnou většinu spolupráce se třetími stranami a vůči DnD začali být opět poněkud "žárliví"). 4. edice tak je "licencovaná" formálně, ale nikoliv prakticky (minimálně ne pro seriózní designery a vydavatele - a fanouškovskou tvorbu z většiny kryje Fan Content Policy, popsaná níže).


Ostatní s DnD související licence a "licence"

d20 system licence je známá také jako "d20 inside", podle svého loga kopírujícího v té době populární počítačový branding "intel inside". Vznikla v (minimálně zamýšleném) páru spolu s OGL a DnD 3e a jde o licenci na d20 system, tedy na nejzákladnější systémové jádro DnD zobecněné pro použití v jiných hrách (jak co do žánrů, tak co do pravidel). Ačkoliv si d20 systém a jeho licence historicky užily svých pár let slávy, tvůrci je později opustili a obojí postupně zapadalo prachem. Mnoho detailů o vzniku této licence, jejím vztahu k OGL, vzestupu ke slávě i opuštění tvůrci se dočtete v článku s historií OGL, tady nás zajímá pouze to, že d20 system licence je restriktivnější a umožňuje Wizardům její individuální i plošné odvolání, ale d20 systém samotný je přitom rekonstruovatelný z přívětivější OGL.


DMs Guild (Wizardí "obsahové tržiště") funguje pod svojí vlastní speciální licencí zvanou Community Content Agreement. V jejím rámci získáte možnost použít copyrightované materiály z mnoha Wizardy vlastněných světů (Forgotten Realms, Eberron, Dragonlance...), ale musíte prodávat exkluzivně na DMs Guild (a pouze elektronicky), jste výrazně omezení v použití 5e pravidel a v typu vašeho produktu (např. žádné DnD 5e světy) a Wizardi mají možnost použít vaší tvorbu dál, což vám prezentují jako výhodu. Kromě čehož si vezmou 50% prodejní ceny. Community Content Agreement je obecně považovaný za pro tvůrce značne nevýhodný a seriózní tvůrci ho nevyužívají.


Homebrew, videa, streaming, fan weby, fan art, self-made-merch, tetování atd. jsou umožněné pod Wizards of the Coast Fan Contet Policy. Policy není licence! Jde o aktuální "postoj k věci", který Wizardi mohou kdykoliv a jakkoliv změnit (i když se to nejspíš nestane). V jejím rámci umožňují nejen použití pravidel, ale i ilustrací popř. jinak chráněných termínů (názvů nestvůr, postav atp.), přičemž umožňují i financování tvorby na dobrovolném prinipu (tj. platba nesmí podmiňovat přístup k tvorbě). Použití velké části těchto věcí je ve skutečnosti chráněno i jinými principy (např. fair use), je tedy do diskuse, jak moc je Fan Content Policy benevolence a potřebnost a jak moc jde jen o zpřehlednění a komunikaci věci fanouškům a tvůrcům daného obsahu. Realita bude tak "půl na půl", ale protože jde ale o postoj k nekomerčnímu užívání věcí fanoušky, tak je taková diskuse spíše akademická. Ani tohle není divoký západ a Wizardi stále žádají o / vymáhají např. nepoužívání svých obchodních značek, log atp. Obecně je ale Fan Content Policy vcelku vstřícná.


Co je a jak funguje OGL

Z licenčních možností je tak OGL ta jediná skutečně zajímavá (a reálně vzato i jediná seriózně používaná - minimálně od soumraku d20 system licence). A i když je vcelku jednoduchá, tak není ani tak jednoduchá a ani tak otevřená, jak si mnoho lidí myslí - nebo jak často tvrdí. Podívejme se na ní tedy blíž.


Jak to celé funguje

V podstatě (OGL TLDR): V rámci OGL může kdokoliv použít libovolné materiály, které byly pod OGL zpřístupněné, aniž by se musel kohokoliv na něco ptát nebo mu za to cokoliv platit, jen se musí vyhnout všemu uvedenému v Product Identity zdrojových materiálů. Přičemž ano, může takhle tvořit i zcela komerční produkty. Jsou tam nějaké dodatečné formální podmínky a povinnosti, ale nic extra složitého nebo zatěžujícího (minimálně dokud se bavíme o "textové" tvorbě). Na co je potřeba dát pozor je, že ne všechen obsah nějaké hry je nutně licencovaný celý - licencovaná část je vždy označená, nebo (častěji) vypsaná bokem v rámci SRD (viz výše). Naopak, kdokoliv může vzít svojí práci a pod OGL jí zpřístupnit ostatním (ideálně jako celek nebo výběrově skrze vlastní SRD soubor).


Tak. A to... je v podstatě celé. Takže se můžeme podívat i na pár detailů:


Z čeho se "skládá" OGL?

OGL je smlouva. Na to pamatujte především. Když se řekne "licence", tak se tím myslí "licenční smlouva", nikoliv jednostrané uvolnění práv. Pokud pod OGL tvoříte, tak OGL příjimáte, čímž získáváte nějaká práva, ale zároveň se zavazujete k jejím ustanovením a některých obecných práv se zříkáte. OGL se skládá ze čtyř základních prvků:


OGL - Open Game License verze 1.0a je smlouva samotná. Tato smlouva je obecná: netýká žádného konkrétního obsahu ani subjektu, ale vymezuje vztahy mezi držiteli práv k obsahu, který je pod OGL uvolněn, a tvůrci, kteří chtějí tohoto obsahu využít. Kdokoliv může publikovat pod OGL a kdokoliv může OGL přijmout a jí licencovaný obash použít ve vlastní tvorbě.


OGC - Open Game Content (Otevřený herní obsah) je všechen obsah, který kdy byl pod OGL licencovaný (uvolněný), bez ohledu na to, kdo ho stvořil a licencoval. OGL může k publikaci nebo tvorbě využít kdokoliv, ale OGL je jen jedna - všechen obsah licencovaný pod OGL všemi tvůrci, kteří ji kdy využili, je přístupný v jednom velkém balíku. OGC je tak souborem všech licencovaných materiálů, zejména (ale nejen) SRD (viz níže).


SRD - System Reference Document (nejlepší zkratku zachovávající překlad by byl asi Systémově Referenční Dokument) je dokument obsahující soupis licencovaného obsahu z konkrétního zdroje (typicky např. konkrétní hra nebo konkrétní produkt-kniha atp.). Jednotlivá SRD se dají snadno vygooglit - pro DnD 3e tady (jj, zavzpomínejte na doby, kdy PDF nebyl standard :D ), pro 3.5e, 5e a Pathfinder viz třeba tady, 5e ofiko PDF tady, Fate tady atd. Všechna SRD jsou ale součástí toho samého OGC, takže při tvorbě pod OGL je ve svém produktu můžete klidně smíchat. Součástí SRD bývá i text vymezující "Product Identity". Obsah jednou zveřejněný v SRD nelze vzít zpátky. Pokud někde narazíte na "SRD verze X.Y", tak to znamená buď, že došlo k rozšíření původního SRD obsahu, nebo k nějaké jeho opravě (jazykové nebo třeba nahrazení zapomenutých Product Identity položek za neutrální termíny atp.).


Historicky se původní SRD nedistribuovala jako PDF, ale jako HTML stránky. Označení "SRD" se proto minimálně v ČR/SR začalo mezi hráči laicky a nepřesně používat pro označení HTML verzí pravidel obecně - odtud i původní název pro SRD modul Kostky. Z hlediska licence toto zobecnění ale rozhodně neplatí - Pro účely OGL je SRD pouze to, co je za SRD specificky označeno pro potřeby licence. Fakt že např. Altar souhlasil s publikaci DrDII v rámci "SRD Kostky" skutečně neznamená, že by tím Altar licencoval DrDII pod OGL. Totéž Mytago a Jeskyně a draci atd.


Product Identity navzdory svému formálně znějícímu názvu není žádný obecný právní pojem, ale prostě termín použitý uvnitř OGL. Jde o věci z produktu jehož obsah je licencován (např. z DnD pravidel), které ale v rámci OGL explicitně nikdo nesmí použít - vůbec nijak, a to i kdyby jinak mohl, nebo kdyby se objevily v SRD (bývá nicméně zvykem takové věci z SRD vyřadit předem).


"Oficiálně" Product Identity slouží k ochraně před omyly typu "do SRD jsem dal něco co jsem nechtěl nebo neměl právo zpřístupnit". V praxi by takové ochrany šlo snadno dosáhnout v OGL i bez Product Identity a Product Identity se reálně používá na omezení všeho, co není běžně nárokovatelné nebo omezitelné a co použít můžete i bez licence, ale v čem si vás tvůrci omezit přejí a čeho se přijetím OGL dobrovolně vzdáváte - u DnD např. pojem "Dungeon Master" nebo možnost DnD jakkoliv jmenovat nebo odkázat. Tohle je skutečná cena za použití OGL a její skrytý háček: tvůrce může jako Product identity jmenovat cokoliv a vy to musíte respektovat, jinak pro vás celá licence padá.


Často diskutované OGL otázky

Co tedy OGL skutečně dává

Především možnost použít doslovné znění SRD textů. To se může hodit pro anglickou tvorbu; pro neanglickou to je nepřehledné a je velká šance, že pro ní licence ani potřeba není (tohle je složité a navíc je rozdíl mezi US a non-US legislativou...). K tomu je dobré zdůraznit, že SRD pro DnD neobsahují ani zdaleka celá DnD pravidla. (A osobně bych vznesl i pochybnost stranou toho, jak moc zejména DnD SRD texty použít vůbec, chcete vzhledem k jejich pravidlové i stylistické kvalitě, ale to nechám každému na vlastním posouzení.)


Dále dává příslib nemalou garanci toho, že vás tvůrci kteří obsah licencují nebudou žalovat (popř. že takovou žalobu snadno obhájíte). Hodnota tohoto příslibu je diskutabilní - viz níže nárokovatelnost pravidel a viz článek s historií OGL.


Product Identity - co OGL bere

Jak už bylo řečeno výše, OGL má háček v podobě Product Identity, která vás při přijetí OGL přiměje zřeknout se práv a možností, které byste jinak měli.


Zaprvé - možnost hlásit se k DnD. Tato možnost obecně existuje. (Viz např. příslušenství označené jako "kompatibilní s iPhonem", na což Apple nemůže říct fň, i když by určitě chtěl). Přijetím OGL jí vůči DnD ztrácíte (v rámci Product identity). Co víc, ztrácíte i možnost DnD jakkoliv jmenovat v jakémkoliv kontextu. To je zásadní omezení vaší propagace.


Tady je ironie, že to někteří lidé mají obráceně a můžete se setkat s tvrzením, že "díky OGL se můžete hlásit k DnD", nebo dokonce že "OGL umožňuje dát si na produkt nápis "pro 5. edici". Ve skutečnosti je to právě naopak - "5. edice" je zažitý způsob, jak obejít všechno, co Wizardi zvládli do Product Identity narvat - a bez OGL byste mohli napsat prostě "DnD". Mimochodem se spekuluje, že omezení zažité "5. edice" je důvod proč příští edici nazvat méně generickým "One DnD" místo "6. edice" - ostatně Wizardi si nedávno zaregistrovali "Greatest RPG in the world" jako TM.


Zadruhé - všechno co si kdo vymyslel a narval do Product Identity, což jsou často částečně ikonické, ale díky obecnosti nebo rozšířenosti nenárokovatelné věci, jako označení "Dungeon Master" nebo názvy Vnějších sfér.


Virtual Tabletop a počítačové programy

Ano, VTT a počítačové programy pro hru (character buildery, appky atp.) skutečně těží z OGL.


Počítačové hry a videohry

OGL se jich nijak netýká a nebyla pro ně zamýšlena. Ne, KOTORy oproti legendě nevznikly pod OGL, ale naprosto standardním partnerským mezifiremním licencováním. Teoreticky by pro ně OGL mohla být použitelná, v praxi to ale narazí na hromadu problémů - např. OGL vyžaduje jasné "vymezení použitého OGC obsahu", což je problém jak ve zdrojovém kódu hry, tak v jejím hráčském UI.


YouTubeři a streamy

V době tvorby OGL byla tahle média doslova nepředvídaná a OGL je nijak nepostihuje, ani nezáměrně. Teoreticky by se jí dalo využít, pokud by byly do videa dány potřebné informace a OGL byla uvedena v credits nebo popisku, ale to nikdo nedělá.


Na druhou stranu, většinu těchto případů kryje výše zníněná "Fan Content Policy" a i bez ní by nejspíš věc prošla z titulu fair use nebo jiných principů (podobně jako streamy PC her atp.).


Je OGL vůbec potřeba? Systém přece nejde vlastnit!

Místo vlastnictví nadále píšu o "nároku" a "nárokování", protože mi to v tomto kontextu přijde značně přesnější. Následující text se týká zejména USA (což je většina RPG produkce - většina zbytku je Británie). Jak se věci mají z pohledu Evropského práva netuším a nikde jsem to moc nenašel.


Tohle je mnohem složitější, než by se zdálo, a žádné vysvětlení se mi nepovedlo zkrátit natolik, aby se sem rozumně vešlo. Takže jen velmi stručně (více se lze dočíst v diskusi k článku).


Určitě lze nárokovat názvy a skutečně specifické termíny, jakožto obchodní značky (TM - trademark). V tom OGL nijak nepomůže, popravdě právě naopak. Stejně tak lze nárokovat doslovné znění pravidel jakožto autorský text (copyright). Některé skutečně hodně unikátní mechaniky by šlo patentovat - to se ale nezdá praktické (prokazováním jedinečnosti, finančně, efektem a ani oproti copyrightu krátkým trváním patentu). Když je řeč o nárokování pravidel v tomto kontextu, tak je nicméně řeč o copyrightu.


Lze nárokovat herní mechaniku (pravidlo)? Určitě ne, protože to je matematický algoritmus (i čistě slovní mechanika). Oproti obecnému dojmu, tady příběh nekončí a naopak se komplikuje. Prozačátek už toto pravidlo má možný háček v podobě arbitrárně určených (nesystematických a neodvoditelných) hodnot, výčtů a řazení. To je spíš dílčí problém, ale např. OSR retroklony starých edic DnD do něj můžou narazit. Složitějším by se věc stala, pokud by se tento princip rozšířil z tabulek na např. řazení schopností po úrovních.


Dále, i když mechaniku nárokovat nelze a i když existují dobré argumenty, že to platí i pro systém jako celek (protože algoritmus je algoritmus, bez ohledu na rozsah nebo dělitelnost), existují i argumenty, proč by to pro systém jako celek platit nemuselo: systému lze zkusit přisoudit emergentní vlastnosti (celek víc než součet částí), které by z něj mohly udělat nárokovatelné umělecké dílo ("work of art", právní terminus technikus), systém může tvořit nebo se podílet na tvorbě jiných autorsky nárokovatelných věcí (např. vykreslení světa) a tím se stát nárokovatelným "zpětně" atp. Protože právníci a spekulace, tak podobných námitek existuje mnohem víc, ale většina ostatních mi přijde krajně slabá - pro představu by tohle mělo stačit.


Problém je, že v USA právním bordelu systému nikdo neví s jistotou, jak to skutečně je. Věc nikdy nešla před soud přímo a neexistuje jediný precedent. To neznamená, že by "pravda byla někde uprostřed" - pravda klidně může být v extrému. Jen to ještě nikdo "nevytesal do kamene". A nikdo to do kamene nechce zkoušet tesat, protože se s tím pojí ohromná rizika: od možnosti, že by soud precedentně rozhodl "špatně" (ať už pro kteroukoliv stranu), až po fakt, že v USA vás velký protivník může usoudit do bankrotu, i když není v právu nebo i když soud dokonce i skutečně prohraje. (Evropské autory/vydavatele by musel nejspíš soudit podle Evropského práva, což je překážka, ale Evropské právo zase obecně přiznává autorství větší ochranu, než Americké.)


Pozn.: OGL obsahuje klauzuli která implikuje nárokovatelnost pravidel. To má dva důvody. O prvním se více dozvíte v článku o historii OGL a souvisí s dobovou potřebou ujistit zúčastněné, že Wizardi práva nárokovat nezkusí. IMO existuje i druhý a to prostý bluff a snaha podsunout, že takový nárok existuje, i když to přinejmenším není jisté.


Takže ne, možná OGL skutečně nepotřebujete. Ale odvážně se tím vrhnete tam, kam se ještě nikdo jiný nevydal.


Pár namátkových odkazů k tématu:


A to je snad všechno

Pokud tu něco není jasné nebo tu něco věcného chybí, dejte vědět v diskusi a zodpovím/doplním jak nejlíp dovedu. Všechny věci k aktuálnímu dění (Wizardí 2023 OGL clusterfuck) prosím do téhle diskuse.


Diskuse přiřazená k článku začala ještě před jeho sepsáním. Ke článku byla přiřazena v době postu #92.


Článek vložil sirien | CC Attribution 26.01.2023
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 93 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.31201195716858 secREMOTE_IP: 3.237.37.4